Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“

Bendrijos „Raseinių viltis“ tikslas:

Mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, aktyvinant organizacijas teikti neįgaliesiems bendruomenėje socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios didintų neįgaliųjų savarankiškumą, skatintų užimtumą, plėtotų dalyvavimą kultūros ir sporto veiklose ir užtikrintų neįgaliųjų gyvenimą bendruomenėje.

Siekti suformuoti, atkurti ar palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų užimtumą, galimybes gyventi bendruomenėje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą teikiamos šios paslaugos:

  1. Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.
  2. Asmeninio asistento pagalba.
  3. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas.
  4. Sportinių gebėjimų lavinimas.
  5. Transpo organizavimas.

SIŽGB „Raseinių viltis“turi  114 narių: 54 neįgaliųjų ir 60  jų šeimos narių.

Paslaugas teikia: bendrijos pirmininkė Sigita Šidlauskienė.

Raseinių specialioji mokykla
Kalnų g. 15
LT-60136 Raseiniai
Telefono numeris
861628440

Šriftas
Kontrastingumas